Informace o Jižní spojka

Jižní spojka je součástí Městského okruhu v Praze. Jedná se o nejfrekventovanější silnici v České republice s počtem vozidel přesahujícím 100 000 denně. Jižní spojka vede od východní části Barrandovského mostu až k mimoúrovňové křižovatce s Průmyslovou ulicí u Štěrbohol.

Vzhledem k propojení webové aplikace Jižní spojka s webovými aplikacemi dálnic D10 a D11, uvádíme zde dopravní informace pro celou část Městského okruhu v Praze včetně části Pražského okruhu D0 a Štěrboholské spojky od sjezdu z dálnice D10 (Satalice) až po Barrandovský most.

Jižní spojka byla budována od 80. let 20. století a kompletně byla dokončena v roce 1997.